• banner1

 

 

 

Vítejte na stránkách společnosti Klidos a.s.

 

 

 

 

 

 

Firma KLIDOS a.s. začala podnikat ještě v roce 1990 nákupem dvou kamionů. Smluvně bylo zajištěno vytěžování těchto vozidel u firmy Moravia Glass Kyjov. Sídlo společnosti bylo v Kyjově.

 

 

 V roce 1992 došlo k rozšíření vozového parku o další dva kamiony a společnost začala provozovat mezinárodní kamionovou dopravu do Německa a Rakouska.

 

 

 V roce 1994 byla firma přestěhována do zakoupených objektů na stávající adrese Hýsly č.65. Postupem času byly objekty rekonstruovány a vozový park rozšiřován až na počet 10 LKW. S ohledem na vývoj potřeb našich zákazníků a cenový vývoj byla přepravní kapacita firmy přesměrována na Itálii a Rakousko. V roce 1991 – 2001 na Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko s převahou přeprav do Slovinska. Od roku 2002 se přesunula obslužnost na  Rakousko a to v až na 90% ( rok 2004 ) .